Kleine isolatielek - groot isolatieverlies

 
 
Isolatie- en/of damp-lekken

Ook in Nederland worden gelukkig steeds meer daken nage´soleerd. Hierbij zijn vanzelfspre-
kend de isolatiedikte en bijbehorende isolerende waarde van belang. Wat echter vaak onder-
belicht blijft, is het belang van het goed installeren van een dampremmende laag. Deze laag voorkomt dat er geen lucht via de isolatie het huis kan verlaten. Door dit goed aan te pakken, worden een hoop problemen voorkomen en bovendien levert het nog eens geld op.

In Nederland houdt men er van om veel klussen in en rondom het huis zelf uit te voeren. Ook
het aanbrengen van isolatie wordt door menigeen vaak zelf gedaan. Na het aanbrengen van de 
isolatie aan bijvoorbeeld de binnenkant van het dak, wordt vaak onvoldoende aandacht besteed
aan de afwerking. De afwerking moet naar de buitenzijde dampopen zijn en aan de binnenkant
zo luchtdicht mogelijk. Hieronder volgt een uitleg waarom luchtdicht isoleren zo belangrijk is.

Dampremmende of dampdichte laag aanbrengen

Het aan de binnenzijde afsluiten van het isolatiemateriaal gebeurt middels een damprem-
mende of dampdichte laag. Dit is meestal een kunststof folie. De eerste reden om dit zeer nauwkeurig uit te voeren is om te zorgen dat er geen (overvloed aan) damp van binnen
(we ademen allemaal damp uit) in het isolatiemateriaal kan gaan zitten. Te veel damp
betekent een sterk verminderde isolerende werking en bovendien kan het schimmel
veroorzaken. Een minder isolerende werking betekent natuurlijk minder besparing op de energiekosten, en dat is uiteindelijk waar we het allemaal voor doen. 
 
Luchtdicht isoleren

Voorkomen ongewenste luchtstroming

De tweede reden om de isolatie goed af te sluiten is om te zorgen dat er geen lucht-
stromingen kunnen ontstaan. Doordat de temperatuur van binnen en buiten vaak verschilt,
is er een drukverschil waardoor luchtstroming ontstaat. Dit willen we nu juist niet en daarom
is een volledige afsluiting zo belangrijk. De gevolgen van een kier zijn het best uit te leggen
aan de hand van de tekening rechts. Het gaat hier om een kier van slechts 1mm over een
lengte van een meter. Met een binnentemperatuur van +20 en buiten -10 is het drukverschil
zo groot dat er een luchtstroming ontstaat die te vergelijken is met windkracht 2 tot 3. Er blijft hierdoor slechts 20% van de bedoelde isolerende werking over! Naast minder kostenbesparing, levert het natuurlijk ook een minder comfort op; een luchtstroming in een huis wordt als zeer onaangenaam ervaren.

Naast deze onaangename luchtstroming kan er ook damp van binnenshuis naar het isolatiemateriaal stromen, tot wel 800gr per dag per kier als in de tekening weergegeven.
Dit kan een isolatiemateriaal niet verwerken en er zal dus naast een verminderde isolerende
werking ook schimmelvorming optreden. Al met al voldoende redenen om zeer goed op de afdichting te letten en zo te zorgen voor comfort en kostenbesparing.