Natuurzaam realiseren 19
PreBoHus
Referenties
Duurzaam en energiebewust
» Investeren in ...
» Bestaand huis
» Bestaand projekt
» Nieuwbouw huis
» Energie
» Water
» Materialen
» Isolatie
» Ventilatie
» HSB-konstruktie
» Lage-Energie-Woning
» Actief-Huis
» Passief-Huis
» Documentatie bekijken
Nieuwbouw projekten + kavels
Vrijstaand huis bouwen
Halfvrijstaand huis bouwen
Huis uitbreiden en verbeteren
PreBoHus - HOME - Welkom
  ST.-ANNAPAROCHIE - FRIESLAND
 

Duurzaam Actief-Huis

 
 
 
 


Actief-Huis of Nul-energie-woning 

Een Nul-Energie-Woning is een huis die met een normaal leefpatroon en normaal comfort
over een heel jaar gezien evenveel energie gebruikt als dat het zelf opwekt. Voor dit type
woning zijn er enorm veel termen in omloop die allen min of meer op hetzelfde neerkomen:
Energieneutrale woning; Balanswoning; Energiebalanswoning; CO2-neutrale woning.

De definitie die door SenterNovem gehanteerd wordt voor een Energie-Nul-Woning is:
Een situatie waarbij over een jaar gemeten het energiegebruik van een woning ten minste
nul is: er wordt niet méér energie uit het gas- en elektriciteitsnet betrokken dan er vanuit
duurzame bronnen aan wordt toegeleverd.

Uitgangspunt ontwerp en bouw

Het uitgangspunt voor een nul energie woning is het realiseren van een huis dat even-
veel energie opwekt als dat de bewoners verbruiken. Het ontwerp is gebaseerd op het
drie stappenplan van de Trias Energetica. 

1. Terugdringen van onnodig energieverbruik, bijvoorbeeld energiebesparing in de vorm
    van goede isolatie.
2. Voor de energiebehoefte zoveel mogelijk gebruik maken van duurzame energiebronnen.
3. Als duurzame energie niet volstaat, dan efficiënte en zuinige technieken toepassen bij
    fossiele energie bronnen.

Duurzame energiebronnen

Een nul energie woning haalt alle benodigde energie voor verwarming, koeling, warm
water en elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen zoals zonnepanelen, windmolens
en aardwarmte. Hierdoor is een nul energie gebouw vaak CO2 neutraal. Wanneer de
duurzame energieproductie hoger ligt dan het verbruik, wordt elektriciteit teruggeleverd
aan het net. In het andere geval wordt energie betrokken uit het net.

Laag energieverbruik

Een nul energie huis is zo ontwikkeld dat het energieverbruik zo laag mogelijk is.
Te denken valt aan isolatie, luchtdichtheid met balansventilatie, aardwarmte, driedubbel
glas en het gebruik van energiezuinige apparaten. Net als bij passiefhuizen wordt bij het
ontwerp de passieve energie van de zon goed benut. Voor de verwarming van de nul
energie woning wordt vaak gebruik gemaakt van een warmtepomp, thermische collec-
toren en warmtebuffers. De overige vraag naar energie wordt opgewekt met hernieuwbare
energie. Door het lage energieverbruik van het huis is de energierekening zeer laag en
zijn de bewoners veel minder afhankelijk van de prijsschommelingen op de energiemarkt.

Verschil tussen een passiefhuis en een Nul-Energie-Woning?

Bij het ontwerp van een passiefhuis is het gebruik van passieve energiebronnen het
belangrijkste uitgangspunt. De nadruk ligt op het ontwerp waarbij veel rekening wordt
gehouden met ligging, lichtinval en glasoppervlak. In principe moet de passieve energie
uit het zonlicht voldoende warmte opleveren om de temperatuur in de woning aangenaam
te houden. Een nul energie huis probeert het energieverbruik te beperken, maar is vaak
nog wel afhankelijk van energiebronnen. Deze zijn wel altijd uit duurzame bronnen
betrokken. Om bij een passiefhuis de energievraag zoveel mogelijk te beperken, wordt
het huis erg goed geïsoleerd. Hierdoor is er zelfs in de winter nauwelijks aanvullende
verwarming meer nodig. De eisen voor isolatie liggen daarom vaak nog hoger als bij
een nul energie woning. Passiefhuizen zijn niet per definitie energieneutraal. De geringe
benodigde energie kan betrokken worden uit het net. Door duurzame energie bronnen
toe te passen is het bij een passiefhuis wel vrij eenvoudig om er een nul energie woning
van te maken. 
 
 
 
 
UW VRAAG OF BERICHT
 belt of mailt u ons gerust
 
 
documentatie downloaden
  kan via de laatste site in
    het zwarte sub-menu