BrouwerBouw
Duurzaam en energiebewust
Utiliteitsbouw en gebouwen
Seriebouw van woningen
Prefab houtskeletbouw
» Intro en kenmerken
» Ontwerp en architektuur
» Bouw en konstruktie
» Produktie en kosten
» Warmte en ventilatie
» Geluid- en brandaspecten
» Milieuvriendelijk en duurzaam
» HSB heeft toekomst
Kozijnen deuren trappen
Renovatie en verbouw
Vrijstaand huis bouwen
Halfvrijstaand huis bouwen
Huis uitbreiden en aanbouwen
Huis verbeteren en upgraden
Nieuwbouw projekten + grond
Onroerend goed huur & koop
BrouwerBouw - HOME - Welkom
  ST.-ANNAPAROCHIE - FRIESLAND
 

Prefab houtskeletbouw

 
 
 

Warmte en ventilatie

Ideaal bij houtskeletbouw is het snelle reageren op de warmtevraag. Door het ontbreken
van bouwmassa bij een hsb-woning komt de geleverde warmte onmiddellijk ten goede aan
de ruimte, waardoor de gewenste temperatuur binnen zeer korte tijd wordt bereikt. Ook als
de verwarming overdag laag heeft gestaan -of 's morgens na een koude nacht-, is het weer
snel behaaglijk in huis. Een behaaglijkheid die niet alleen merkbaar is in de woning, maar
ook in de portemonnee. Immers, huizen waarvan de vloeren en wanden meer massa heb-
ben (steen, beton), slaan de warmte hierin op. En wanneer de kachel laag wordt gezet,
geven ze deze warmte weer af.

Ook het doorspuien van huizen is energetisch nadeliger voor huizen met meer massa.
Door deze geforceerde ventilatie koelen de muren af, en voor ze weer warm zijn, is er
weer heel wat energie verbruikt. In de zomer zou snel opwarmen bezwaarlijk kunnen zijn,
zonwering is dan gewenst. Wel heeft het ontbreken van massa in deze periode als
voordeel dat de warmte 's avonds bij het doorspuien van de woning snel verdwenen is.

Het spreekt vanzelf dat ontwerpers terdege rekening moeten houden met deze karakte-
ristieke eigenschappen van houtskeletbouw. Zo doen overstekende dakranden, balkons
of erkers naast hun eigenlijke functie vaak ook dienst als primaire zonwering. Ze moeten
dan wel zo ontworpen zijn, dat de stralen van de laagstaande zon 's winters zoveel moge-
lijk worden benut. Bij een weldadig zonnetje schakelt de verwarming dan al snel naar de
laagste stand. Ook wie wil genieten van de warmte van een houtkachel of met een glas
wijn voor de openhaard wil zitten, kan dat in een hsb-woning zonder meer verwezenlijken.
Voor de aanleg van dergelijke stookplaatsen en de rookafvoerkanalen moet natuurlijk
wel worden voldaan aan de brandveiligheidsvoorschriften.

Door de goede luchtdichtheid treedt geen ongewenste ventilatie op door kieren en spleten
(tocht). De aanvoer van verse lucht wordt geregeld door een zogeheten mechanische of gebalanceerde ventilatie, al dan niet gecombineerd met warmteterugwinning. Indachtig
het gezegde dat alle beetjes helpen, wordt dan zeer efficiėnt met de schaarse energie omgesprongen.

Houtskeletbouw is zeer geschikt gebleken in koude landstreken. Niet voor niets is deze in
Noord-Amerika ontwikkelde bouwmethode overgenomen in Scandinaviė. Hsb leent zich als
het ware van nature voor energiebesparing. De grote hoeveelheid isolatiemateriaal, die
tegen relatief lage kosten in de bouwelementen is op te nemen, en de naadloze en nage-
noeg luchtdichte constructie voorkomen dat er warmte door tocht verloren gaat.

HSB-woningen voldoen dan ook ruimschoots aan de Energie Prestatie Norm (EPN).
Bovendien zijn ook de verdiepingsvloeren eenvoudig te isoleren, zodat de warmte niet
naar boven ontsnapt. Bij een normaal woninggebruik en het toepassen van warmte-
terugwinning uit de ventilatielucht kan de bewoner voor de verwarming van zijn woning
volstaan met 400 ą 500 m3 gas per jaar. De gasmeter zal dus zeker niet op hol slaan. 
 
 
 
UW VRAAG OF BERICHT
 belt of mailt u ons gerust