BrouwerBouw
Duurzaam en energiebewust
Utiliteitsbouw en gebouwen
Seriebouw van woningen
Prefab houtskeletbouw
» Intro en kenmerken
» Ontwerp en architektuur
» Bouw en konstruktie
» Produktie en kosten
» Warmte en ventilatie
» Geluid- en brandaspecten
» Milieuvriendelijk en duurzaam
» HSB heeft toekomst
Kozijnen deuren trappen
Renovatie en verbouw
Vrijstaand huis bouwen
Halfvrijstaand huis bouwen
Huis uitbreiden en aanbouwen
Huis verbeteren en upgraden
Nieuwbouw projekten + grond
Onroerend goed huur & koop
BrouwerBouw - HOME - Welkom
  ST.-ANNAPAROCHIE - FRIESLAND
 

Prefab houtskeletbouw

 
 
 

HSB heeft toekomst

In tegenstelling tot het houtrijke Noord-Amerika en Scandinavië was men in Nederland en
de rest van Europa voor z'n bouwstoffen aangewezen op klei, kalk en zand. Hiervan wer-
den bakstenen, cement en beton vervaardigd, en later ook kalkzandsteen. Het gebruik van
deze materialen leidde tot een aantal bouwsystemen die alle op zich heel goed voldoen.

Elk systeem heeft echter z'n eigen specifieke eigenschappen die de mogelijkheden op de
markt bepalen. Dat geldt ook voor houtskeletbouw, en daarom is in diverse situaties met
deze bouwmethode een gunstige prijs/productverhouding te bereiken, en dus een beter
resultaat. HSB is betaalbaar, flexibel en uitstekend te prefabriceren en te transporteren.

Verder is het een droge, milieuvriendelijke en energiezuinige bouwmethode met een korte
bouwtijd en een laag eigen gewicht, en is zelfs uitvoerbaar op bouwplaatsen met een be-
perkte werkruimte. Het zijn eigenschappen die zich bijzonder goed lenen voor de bouw
van eengezinswoningen. Maar daarnaast is HSB ook inzetbaar op tal van andere gebie-
den, zoals stadsvernieuwingsprojecten, bedrijfsgebouwen, hotels, optoppen van
bestaande gebouwen en drijvende woningen.

Tevens vinden steeds meer onderdelen, die in de houtskeletbouw zijn ontwikkeld, zoals
scharnierkappen en gevelsluitende elementen, toepassing in de traditionele bouw en
andere bouwsystemen.

Bovendien wint hsb sterk aan populariteit, nu er steeds hogere eisen worden gesteld aan
energieverbruik en milieuaspecten. Bij het verder aanscherpen hiervan, zoals wordt beoogd
in dit tijdperk van duurzaam bouwen (dubo), is houtskeletbouw een van de weinige bouw-
methodes die hieraan tegemoet kan komen. Hierdoor komt de meerwaarde van hout,
dat continu en bovendien betaalbaar voorhanden is, volledig tot zijn recht. 

Kort samengevat zijn de kenmerkende eigenschappen van HSB de mogelijkheid van
prefabricage onder geconditioneerde omstandigheden in de fabriek met afvalscheiding
aan de bron, de korte bouwtijd en het lichte gewicht. Daarbij komen de gemakkelijk te
verwezenlijken hoge isolatiewaarde, de kierdichting en het zuinige materiaal- en energie-
verbruik. Ten slotte zijn daar de grote ontwerpvrijheid en de betaalbare variatie in de
vormgeving. Al deze eigenschappen, die tot uitdrukking komen in een zeer comfortabel
woon- en leefklimaat, worden door elke gebruiker altijd weer gewaardeerd.
De velen die tot nu toe een hsb-woning hebben betrokken, zullen dit volmondig beamen.
 
 
 
UW VRAAG OF BERICHT
 belt of mailt u ons gerust