Duurzaam regenwater

  
 
Regenwater benutten

Waterbesparing kan op vele manieren bijvoorbeeld door spoelonderbrekers, een water-
besparende douchekop of door een zuinige wasmachine. Waar veel mensen niet direct
aan denken is het benutten van regenwater, of beter: hemelwater (ook hagel en sneeuw).
Ook wel regenwaterrecuperatie genoemd.

We zouden bijna vergeten dat zoet water uit de lucht is komen vallen voordat het uit de
kraan komen kan. Hemelwater is van nature zacht en schoon en heeft een aantal interes-
sante voordelen. Het is immers milieuvriendelijk en gratis tegelijk. Planten doen het beter
op regenwater en er komen geen strepen op de ramen of op de auto bij het wassen
(er zit geen kalk in het water).
 
Regenton

Het meest logische, goedkope en laagdrempelige als men hemelwater wil benutten is het
plaatsten van een regenton. Die beginnen bij enkele tientjes voor een bescheiden formaat
kunststof ton en via grotere tonnen en wijnvaten houdt het op bij de Regenzuil. Een van de
grootste regenton-varianten. Regentonnen worden over het algemeen gebruikt voor het water
geven van tuinbeplanting, maar ook de planten binnen zijn er erg blij mee. 

Hemelwatersysteem

Wil je nog meer uit regenwater halen dan zijn er hemelwatersystemen waarbij zowel de
toiletten, de wasmachine en de buitenkraan structureel van hemelwater kunnen worden
voorzien. Het water wordt gefilterd, opgeslagen in een tank in de grond of in een zak in
de kruipruimte en gaat via een pomp naar de gebruikspunten. In theorie kan hiermee
op jaarbasis tot 50% van het totale waterverbruik bespaard worden.


Om een dergelijk systeem te ontwerpen dient er een waterbalans te worden gemaakt.
Een berekening die aangeeft hoeveel regenwater een huishouden dagelijks nodig heeft.
De vraag moet kleiner zijn dan het aanbod want andersom heeft het geen zin en wordt
er structureel met drinkwater bijgevuld.

Afhankelijk van omgevingsomstandigheden: dak(terras), bladafval, soort dakbedekking
is filtering van het water meer of minder noodzakelijk. Een buffertank moet als die vol is
ongeveer een maand “mee kunnen”. Een pomp brengt het water meestal via leidingen
naar de toiletten etc.

Een goed ontworpen hemelwatersysteem kan voor 50 euro water besparen met een
stroomverbruik van nog geen 3 euro.