Duurzaam regenwater

  
 
Regenwater afkoppelen

In de meeste gevallen komt het regenwater wat rondom ons huis valt terecht in ons  riool.
Steeds vaker kiest men voor het afkoppelen van regenwater waardoor het water op eigen
terrein wordt benut. Voor het afkoppelen van regenwater wordt ook wel de term infiltratie
hemelwater gebruikt.

Voordelen infiltratie hemelwater


Het afkoppelen van regenwater van dakoppervlak en verharding van een gemengd riool-
stelsel heeft uiteenlopende voordelen. Het hemelwater gaat niet naar de rioolwater-zuiveringsinstallatie die daar alleen last van heeft, maar het gaat daar de grond in waar
het ook als neerslag terecht kwam. Zo komt het ten goede aan het grondwater.
Kortom: het beperkt verdroging en voorkomt het overstorten van rioolwaterzuiverings-
installaties.

Veel gemeenten en waterschappen geven afkoppelsubsidie, meestal op basis van 
het aantal afgekoppelde vierkante meters dakoppervlak. Vaak mag men het subsidie-
bedrag ook gedeeltelijk gebruiken voor bijvoorbeeld de aanschaf van een regenton.Afkoppelen hemelwater


Afkoppelen van regenwater is niet moeilijk, maar is wel per situatie verschillend.
Per bodemsoort en terrein moet worden gekeken wat de beste methode is en moet
worden uitgezocht hoe de afvoer van het regenwater bij je huis geregeld is.
Afkoppelen kan door middel van zinkputten, infiltratiekratten of drainageslangen.
De capaciteit van een infiltratievoorziening wordt bepaald door:

- de K waarde (hydrologische conductiviteit) van de bodem
- het volume van de infiltratievoorziening
- het totaal oppervlak van de zijkanten van de infiltratievoorziening
  (het uitwisselingsoppervlak)

Een infiltratievoorziening wordt normaal voorafgegaan door een bladvanger of loof-
afscheider en door een zandvanger. Hiermee wordt de voorziening beschermd tegen
dichtslibben van binnen uit. De loofafscheider zorgt er voor dat er geen bladeren en
takjes in het systeem terecht komen en zand en fijner organisch materiaal worden
tegen gehouden door de zandvanger.

Het bufferen van hemelwater mag overigens niet verward worden met afkoppelen.
Bij afkoppelen is geen overloop op de riolering toegestaan en dient het hemelwater
in de bodem ge´nfiltreerd of op oppervlaktewater geloosd te worden.