Duurzaam hergebruik water

 
 
Hergebruik water

We kunnen besparen op water door simpelweg minder te gebruiken, maar we kunnen
ook slimmer met het voorhanden water omgaan. Dit kan door de toepassing van duurzame watersystemen. Voor woningen zijn er watersystemen in uiteenlopende maten en soorten.

Het kan gaan om het gebruik van regenwater (hemelwater), het afkoppelen van hemelwater
van de riolering (om riooloverstorten tegen te gaan) of zelfs het hergebruik van gezuiverd
afvalwater voor toepassing in de tuin of voor toiletspoeling. Zo zijn er zelfs voorbeelden van zwemvijvers die met gezuiverd grijs water op niveau worden gehouden of systemen waar-
mee het mogelijk is de was perfect schoon te krijgen met vergaand gezuiverd afvalwater.
 
De kwaliteit van water kan sterk verschillen. Als we spreken over water dan worden er
daarom verschillende benamingen gebruikt. Een overzicht:

- Hemelwater: regen, sneeuw, hagel
- Grijs water: ongezuiverd afvalwater afkomstig van alles behalve het toilet
- Zwart water: ongezuiverd afvalwater afkomstig van het toilet
- Huishoudwater: gezuiverd afvalwater/oppervlaktewater voor in huis wat niet aan de
  drinkwaternorm voldoet

Hieruit blijkt direct al dat een hemelwatersysteem geen grijswatersysteem is. De situatie
en de voorkeur van de bewoners bepalen welk soort systeem het beste aansluit bij de
situatie en waarvan dus het beste rendement verwacht kan worden.