Duurzaam grijs water

 
 
Grijs water

Grijs water is strikt genomen ongezuiverd afvalwater afkomstig van alles behalve het toilet.
Het is betrekkelijk makkelijk te zuiveren waarna het geschikt is voor hergebruik als huis-
houdwater. Het hergebruiken van gezuiverd afvalwater lijkt minder logisch dan het gebruik
van hemelwater. Toch is het grote voordeel dat je onafhankelijk bent van neerslag (pieken)
en minder afvalwater aanbiedt.
 
Grijs water - hergebruik afvalwater

Gezuiverd afvalwater kun je gebruiken voor je tuin of toiletspoeling. Ook zijn er zelfs
voorbeelden van zwemvijvers die met gezuiverd grijs water op niveau worden gehouden
of systemen waarmee het mogelijk is de was perfect schoon te krijgen met vergaand
gezuiverd afvalwater. Hoe werkt het? 
 

Het lijkt omslachtig maar in tegenstelling tot hemelwaterbenutting is er geen grote tank
nodig omdat de aanvoer niet afhankelijk is van neerslag. Vraag en aanbod zijn altijd
met elkaar in evenwicht: Douchewater = aanvoer, toiletspoelwater = afvoer en er vindt
recirculatie plaats over de wasmachine. Het waterverbruik van wasmachine en toilet vallen
hierdoor weg. Ofwel: water wat via de douche binnen komt wordt gezuiverd hergebruikt
voor de wasmachine en verlaat het huis of gebouw via het toilet.  

Helofytenfilter


Om het energieverbruik van een grijs watersysteem te minimaliseren wordt meestal een helofytenfilter toegepast. Hiermee kan het afvalwater met een fractie van het stroom-
verbruik van ieder ander systeem gezuiverd worden. De natuur doet namelijk het werk.
Het helofytenfilter stinkt niet en heeft nauwelijks aandacht nodig. Er is een oppervlak
nodig van twee en een halve tot vier vierkante meter per inwoner voor het helofytenfilter.