Duurzaam wonen


 
De 10 gouden regels voor duurzaam wonen

Wat is duurzaam wonen nu eigenlijk? Het is lang niet altijd makkelijk daar antwoord
op te geven. Als houvast zijn er ‘de 10 gouden regels voor duurzaam wonen’ opgesteld.
Deze regels helpen mij telkens weer te beseffen dat ‘less’ vaak ‘more’ is. En om de
juiste keuzes te maken om duurzaamheid in en rondom het huis verder te vergroten

1. Kies een efficiënte locatie
Denk goed na over de juiste woonlocatie. Kies voor de locatie met de minste reismomen-
ten. Dicht in de buurt van je werk en je vrijetijdsbesteding. Leven op het platteland is leuk
maar als je daar elke dag twee uur voor in de file moet staan is de belasting erg groot.

2. Leef groots maar kies een compact huis
Hoe kleiner de woonruimte, hoe minder energie je gebruikt. Door je interieur creatief en effi-
ciënt in te delen kun je op een relatief klein woonoppervlak de ideale leefomgeving creëren.

3. Kies veilige producten en diensten
Kies voor een huis, ruimte, materialen en producten die goed zijn voor de leefomgeving
en geproduceerd zijn op een maatschappelijk verantwoorde manier en veilig zijn voor alle
levende wezens.

4. Kies voor attractief en praktisch in gebruik
Kies voor producten en materialen die attractief en praktisch in gebruik zijn, zodat je ze
graag en blijvend gebruikt. Het meest onduurzame product dat je kunt aanschaffen is het
hebbeding dat je niet of nauwelijks gebruikt.

5. Bescherm biosfeer / binnenklimaat
Kies voor producten en materialen die de vervuiling van aarde, lucht en water zoveel
mogelijk beperken.

6. Maak duurzaam gebruik van natuurlijke bronnen
Maak voor materialen en producten zoveel mogelijk gebruik van onuitputtelijke natuur-
lijke bronnen. Stel hierbij de bescherming van vegetatie, leefgebieden van dieren, de
open ruimte en de natuur voorop.

7. Reduceer afval
Reduceer afval door het verminderen, hergebruiken of recyclen van producten en het
stimuleren van gebruik van herwonnen, tweedehands en gerecyclede producten.

8. Maak verstandig gebruik van energie
Probeer energiegebruik zoveel mogelijk in te perken. Neem energiebesparende maat-
regelen thuis en kies daarnaast voor onuitputtelijke energiebronnen.

9. Haal groen dichterbij
Haal het maximale uit je tuin of dakterras. Bomen zijn bijvoorbeeld ideale natuurlijke
thermostaten. In de zomer zorgen bladeren ervoor dat het huis lekker koel blijft en in
de winter laten de ‘kale’ takken de zon lekker door om het huis te verwarmen.

10. Maximaliseer je behoeftebevrediging en minimaliseer je consumptie
Probeer je zoveel mogelijk te richten op bevrediging van je (basis)behoeften op een niet
materiële manier. Bewust minder consumeren kan je uiteindelijk meer geluk opleveren.