Duurzaam Passief-Huis

 
 
■ Oriëntatie
■ Luchtdichtheid
■ Isolatie
■ Ventilatie
■ Verwarming
Hernieuwbare energie
 


Hernieuwbare energie

Wanneer het energieverbruik met zo’n 75% is teruggedrongen wordt hernieuwbare energie economisch zeer interessant. Thermische zonnecollectoren kunnen 40 à 50% van het
warm water voorzien. Zonnepanelen of (aandelen van) windmolens kunnen instaan voor
de grootste elektriciteitsbehoefte.
De groene stroomcertificaten maken deze investeringen steeds interessanter.

Zonnepanelen, zonnecollectoren of andere investeringen kunnen uitgesteld worden tot
later. Hierbij huldigen we het principe ‘doe eerst wat je later moeilijk of niet kan verbeteren’.
Zorg dus eerst voor goede isolatie, luchtdichting, ventilatie en passieve warmtewinsten.
Overweeg daarna de installatie van zonnepanelen.